Sách

Câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học hữu cơ 11

padinno.com mời các bạn học sinh tìm hiểu thêm tài liệu 100 bài tập hóa hữu cơ có giải mã chi tiết, chắc hẳn rằng qua bộ tài liệu các bạn học sinh vẫn rèn luyện giải bài tập chất hóa học 11 cấp tốc và đúng mực hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Sách

100 bài xích tập hóa hữu cơ gồm lời giải chi tiết vừa được padinno.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Nội dung bài viết dưới phía trên được tổng thích hợp lại 100 bài tập hóa học hữu cơ lớp 11 và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể tại đây.

100 bài bác tập hóa hữu cơ lớp 11

Chi tiết bài xích tập hóa hữu cơ lớp 11


Câu 1: phân chia 20,1 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 làm 3 phần.

Phần 1: Tác dụng với mãng cầu dư thu được 0,448 lít H2 đktc.

Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 0,2M đun nóng

Phần 3: (phần 3 với 2 có trọng lượng bằng nhau) tác dụng với NaHCO3 dư thì có 1,344 lít khí cất cánh ra(đktc). Khối lượng C2H5OH trong phần 1 có giá trị gần nhất với

A. 0,48

B. 0,67

C. 0,55

D. 0,74

Tỉ lệ trọng lượng ancol trong phần 1: cả 3 phần tỉ lệ thành phần với số mol axit trong phần 1: cả 3 phần.

Xem thêm: Công Cụ Chuyển Pdf Sang Excel Online Free, Chuyển Đổi Pdf Sang Excel

Câu 2: X là một trong peptit mạch hở bao gồm 16 đôi mắt xích (được tạo ra từ những a-amino axit no, hở, có 1 nhóm -NH2 với 1 nhóm –COOH). Để đốt cháy m gam X bắt buộc dùng 45,696 lít O2. Nếu mang m gam X cho công dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH rồi cô cạn cẩn trọng thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Đốt cháy trọn vẹn Y trong bình chứa 12,5 mol không khí, toàn thể khí sau làm phản ứng cháy được ngưng tụ khá nước thì còn sót lại 271,936 lít các thành phần hỗn hợp khí Z. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, những khí đo sinh sống đktc, trong không gian có 1 tháng 5 thể tích O2 sót lại là N2. Giá bán trị sớm nhất của m là?


A. 42,5

B. 43,0

C. 43,5

D. 44,0

X: CnH2n-14N16O17

*

Câu 3: X,Y là 2 peptit mạch hở hầu như được tạo nên bởi những amino axit no, 1 nhóm -NH2 (MXY). Đun nóng tất cả hổn hợp A đựng X,Y bởi lượng NaOH vừa đủ, nhận được 25,99 gam tất cả hổn hợp 3 muối (trong đó muối Natri của axit glutamic chiếm phần 51,44% về yếu tắc khối lượng) và 0,12 mol H2O. Biết tổng số liên kết peptit vào X,Y là 6. Phần trăm trọng lượng Y trong hỗn hợp A gần với cái giá trị nào sau đây?

A.46%

B.54%

C.42%

D.58%

Hướng dẫn giải

Glu-Na = 0,07 mol; CnH2nO2 = 12,62 gam, số mol peptit = 0,12 - 0,07 = 0,05 mol

0,05. (MA + MB + 44) = 12,62 => MA + MB = 208,4 => không tìm kiếm được A, B

=> GluAaBb (0,03), Glu2AcBd (0,02) (a, b, c, d là các số nguyên dương; a + b + c + d = 5)

a + b = 2 => c + d = 2

=> GluAB (0,03 mol); Glu2AB2 (0,02 mol)

0,05MA + 0,07MB = 12,62 - 0,12.22 = 9,98 => MA = 75, MB = 89

=> %Y = 0,02.475.100: (0,02.475 + 0,03.275) = 53,521

a + b = 3; c + d = 2

=> GluAB2(0,03 mol); Glu2AB (0,02 mol)

0,05MA + 0,07MB = 12,62 - 0,12.22 = 9,98 => MA = 75; MB = 89

=> %Y = 0,02.475.100:(0,02.475+0,03.275) = 53,521


a + b = 3; c + d = 2

=> GluAB2 (0,03 mol); Glu2AB (0,02 mol)

0,05MA + 0,08 MB = 12,62 - 0,15.22 = 9,32 => không tìm được MA.MB

Câu 4: tất cả hổn hợp E chứa ba peptit X, Y, Z (Mxyz) gần như mạch hở, có tổng số liên kết peptit là 13. Trong những phân tử X, Y, Z đều có số nguyên tử oxi không bé dại hơn 6. Đốt cháy hết 32,052 gam E nên dùng 2,061 mol O2 sản phẩm cháy có CO2, H2O, N2. Ví như thủy phân trọn vẹn 0.35 mol E buộc phải dùng dung dịch chứa 82,0 gam NaOH, thu được dung dịch chứa muối của glyxin cùng valin. Biết rằng trong E số mol của X nhỏ hơn số mol của Y. Phần trăm cân nặng của Y gồm trong các thành phần hỗn hợp E là:

A. 3.62%

B. 4.31%

C. 2.68%

D. 6.46%

Hướng dẫn giải 

2,05:0,35 = 41 : 7 = 5,857142

GlyxVal41/7-x

*

=> Số mol tất cả hổn hợp = 0,056 mol; số Ctb = 769/28 = 27,46428571

=> X: pentapeptit; Y là pentapeptit; Z: Val6 (0,048 mol)

Số CtbX, Y = 12,25

=> X: Gly5 (a mol 12,25 Y: Gly4Val (0,006) => %Y = 6,4582

Câu 5: các thành phần hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở, đầy đủ được tạo vì chưng từ glyxin cùng valin. Đun nóng 37.98 gam các thành phần hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được dung dịch chứa 40.74 gam muối của glyxin và 16.68 gam muối hạt của valin. Hiểu được tổng số liên kết peptit của ba peptit có trong E là 10 và trong mỗi phân tử peptit gồm số nguyên tử oxi không nhỏ tuổi hơn 5. Phần trăm trọng lượng của peptit có trọng lượng phân tử lớn nhất có trong tất cả hổn hợp E là:


A. 46.4%

B. 51.2%

C. 48.8%

D. 54.5%

Hướng dẫn giải 

15 = 4 + 4 + 5

Số mol mãng cầu - Gly = 0,42 mol; mãng cầu - Val = 0,12 mol => Gly3,5xValx => 012:x.(298,5x+18) = 37,98 => x = 1

Số Ctb = 12; Số chỉ peptit vừa đủ = 4,5; số mol E = 0,12

=> X: Gly3Val; Y:Gly3Val (X, Y là 2 đồng phân); Z: Gly4Val (0,06 mol)

%Z = 0,06.345.100:37,98 = 54,50236

Câu 6. Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm anđehit malonic, anđehit acrylic và 1 este đơn chức, mạch hở cần 2128 ml O2 (đktc) cùng thu được năm nhâm thìn ml (đktc) CO2 cùng 1,08 gam H2O. Còn mặt khác m gam X công dụng đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được hỗn hợp Y (giả thiết chỉ xẩy ra phản ứng xà chống hóa). Mang lại Y công dụng với AgNO3/NH3, trọng lượng Ag buổi tối đa thu được.

Hướng dẫn giải 

*

=> 0,015x = 0,01125y => x = 3, y = 4

=> Este: HCOOCH=CH2 → HCOONa + CH3CHO

BTNT "O": 2a + b + 2.0,015 + 2.0,095 = 0,09.2 + 0,06 => 2a + b = 0,02 mol

Mặt khác: 2a + 2b = 0,06 - 0,0075y = 0,03

=> a = 0,005, b = 0,01

nAg = 4a + 2b + 2.0,015 + 2.0,015 = 0,1 mol

mAg = 10,8 gam

Câu tương tự: 

Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm anđehit malonic, anđehit acrylic với một este đối kháng chức mạch hở đề xuất 6451,2 ml O2 (đktc) cùng thu được 551,04 ml CO2 với 3,672 gam H2O. Khía cạnh khác, m gam X tính năng vừa đầy đủ với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Mang lại Y tác dụng với AgNO3 trong NH3, trọng lượng Ag buổi tối đa nhận được là:

A. 19,44 gam

B. 22,68 gam

C. 17,28 gam

D. 20,52 gam

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol các thành phần hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat cùng 2 hidocacbon mạch hở đề nghị vừa đầy đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 bội phản ứng tối đa là:

A. 0,26

B. 0,30

C. 0,33

D. 0,40

Câu tương tự

1. Đốt cháy trọn vẹn 0,45 mol các thành phần hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat cùng 2 hidrocacbon mạch hở nên vừa đủ 1,525 mol O2 tạo ra 1,05 mol H2O. Nếu mang đến 0,45 mol X vào hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 bội phản ứng là?


A. 0,26

B. 0,30

C. 0,33

D. 0,40

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, metyl axetat, axit axetic cùng 2 hidrocacbon mạch hở toàn vẹn 2,9 mol O2 tạo nên 2,22 mol H2O. Nếu cho 0,75 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản bội ứng là?

A. 0,36

B. 0,32

C. 0,30

D. 0,40

(Mời chúng ta Tải File giúp xem nội dung đưa ra tiết)


------------------------------------

Trên đây padinno.com đã ra mắt tới bạn đọc tài liệu: 100 bài bác tập hóa cơ học có giải mã chi tiết. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập tập, padinno.com xin reviews tới các bạn học sinh tư liệu đề thi học tập kì 1 lớp 11, Thi thpt nước nhà môn Hóa học, thi thpt non sông môn thiết bị Lý cơ mà padinno.com tổng hợp và đăng tải. Mời độc giả cùng đọc thêm kiến thức những môn Toán 11, giờ đồng hồ Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11...


Để luôn tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy và tiếp thu kiến thức môn học tập THPT, padinno.com mời chúng ta truy cập nhóm riêng giành riêng cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để có thể update được hầu như tài liệu bắt đầu nhất.