TỪ ĐIỂN ANH VIỆT VIỆT ANH

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt việt anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app ứng dụng từ điển trên Windows để tra từ bỏ điển thuận lợi khi hiểu văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : tự điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển biểu lộ
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : lắp thêm tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : tự điển sản phẩm công nghệ
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Lịch Chiếu Phim Vincom Đà Nẵng Ngày 02/10/2021, Cgv Vincom Đà Nẵng

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish