TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ

Thể loại: xuyên không, điền văn, làm ruộng, chuyện nhà…..Nhân thứ chính: Liên Mạn Nhi, Trầm Lục, Trầm Khiêm, vương vãi Ấu Hằng, Liên đưa ra Nhi, Liên Diệp Nhi…………………….Tình trạng sáng sủa tác: hoàn Độ dài: 1015 chương + 8 PNDịch: QT cùng Google ca caBản convert: đái Tuyền

*

VĂN ÁN

Trọng sinh nghỉ ngơi nông thôn, chạm chán phải vận mệnh chuẩn bị bị cung cấp đi .

Bạn đang xem: Trọng sinh tiểu địa chủ

. . .

Xem thêm: Phim Vòng Eo 56, Full Hd 2016, Xem Phim Vong Eo 56 Full Hd

. . Câu chữ chủ yếu: Trọng sinh làm tiểu địa chủ, cuộc sống đời thường điền viên cùng chuyện nhà

Từ giờ, truyện sẽ được beta lại dần dần, TVNL đã beta với post lại đến chương như thế nào sẽ thông báo ngay tại đây. ước ao được chúng ta độc giả ủng hộ, cùng tham gia góp ý để cỗ truyện Trọng sinh tiểu địa nhà được beta lại tốt nhất có thể. Cám ơn :-*

MỤC LỤC

Chương 001 – Chương 002 – Chương 003 – Chương 004 – Chương 005

Chương 006 – Chương 007 – Chương 008 – Chương 009 – Chương 010

Chương 011 – Chương 012 – Chương 013 – Chương 014 – Chương 015

Chương 016 – Chương 017 – Chương 018 – Chương 019 – Chương 020

Chương 021 – Chương 022 – Chương 023 – Chương 024 – Chương 025

Chương 026 – Chương 027 – Chương 028 – Chương 029 – Chương 030

Chương 031 – Chương 032 – Chương 033 – Chương 034 – Chương 035

Chương 036 – Chương 037 – Chương 038 – Chương 039 – Chương 040

Chương 041 – Chương 042 – Chương 043 – Chương 044 – Chương 045

Chương 046 – Chương 047 – Chương 048 – Chương 049 – Chương 050

Chương 051 – Chương 052 – Chương 053 – Chương 054 – Chương 055

Chương 056 – Chương 057 – Chương 058 – Chương 059 – Chương 060

Chương 061 – Chương 062 – Chương 063 – Chương 064 – Chương 065

Chương 066 – Chương 067 – Chương 068 – Chương 069 – Chương 070

Chương 071 – Chương 072 – Chương 073 – Chương 074 – Chương 075

Chương 076 – Chương 077 – Chương 078 – Chương 079 – Chương 80

Chương 081 – Chương 082 – Chương 083 – Chương 084 – Chương 085

Chương 086 – Chương 087 – Chương 088 – Chương 089 – Chương 090

Chương 091 – Chương 092 – Chương 093 – Chương 094 – Chương 095

Chương 096 – Chương 097 – Chương 098 – Chương 099 – Chương 100

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110

Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115

Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120

Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125

Chương 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130

Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135

Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140

Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145

Chương 416 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150

Chương 151 – Chương 152 – Chương 153 – Chương 154 – Chương 155

Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160

Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165

Chương 166 – Chương 167 – Chương 168 – Chương 169 – Chương 170

Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174 – Chương 175

Chương 176 – Chương 177 – Chương 178 – Chương 179 – Chương 180

Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương 185

Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190

Chương 191 – Chương 192 – Chương 193 – Chương 194 – Chương 195

Chương 196 – Chương 197 – Chương 198 – Chương199 – Chương 200

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 201 – Chương 202 – Chương 203 – Chương 204 – Chương 205

Chương 206 – Chương 207 – Chương 208 – Chương 209 + Chương 210

Chương 211 + Chương 212 – Chương 213 + Chương 214 – Chương 215

Chương 216 – Chương 217 + Chương 218 – Chương 219 + Chương 220

Chương 221 + Chương 222 – Chương 223 + Chương 224 – Chương 225

Chương 226 – Chương 227 + Chương 228 – Chương 229 + Chương 230

Chương 231 + Chương 232 – Chương 233 + Chương 234 – Chương 235

Chương 236 – Chương 237 + Chương 238 – Chương 239 + Chương 240

Chương 241 + Chương 242 – Chương 243 + Chương 244 – Chương 245

Chương 246 – Chương 247 + Chương 248 – Chương 249 + Chương 250

Chương 251 + Chương 252 – Chương 253 + Chương 254 – Chương 255

Chương 256 – Chương 57 + Chương 258 – Chương 259 + Chương 260

Chương 261 + Chương 262 – Chương 263 + Chương 264 – Chương 265

Chương 266 – Chương 267 + Chương 268 – Chương 269 + Chương 270

Chương 271 + Chương 272 – Chương 273 + Chương 274 – Chương 275

Chương 276 – Chương 277 + Chương 278 – Chương 279 + Chương 280

Chương 281 + Chương 282 – Chương 283 + Chương 284 – Chương 285

Chương 286 – Chương 287 + Chương 288 – Chương 289 + Chương 290

Chương 291 + Chương 292 – Chương 293 + Chương294 – Chương 295

Chương 296 – Chương 297 + Chương 298 – Chương 299 + Chương 300

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 301 + Chương 302 – Chương 303 + Chương 304 – Chương 305

Chương 306 – Chương 307 + Chương 308 – Chương 309 + Chương 310

Chương 311 + Chương 312 – Chương 313 + Chương 314 – Chương 315

Chương 316 – Chương 317 + Chương 318 – Chương 319 + Chương 320

Chương 321 + Chương 322 – Chương 323 + Chương 324 – Chương 325

Chương 326 – Chương 327 + Chương 328 – Chương 329 + Chương 330

Chương 331 + Chương 332 – Chương 333 + Chương 334 – Chương 335

Chương 336 – Chương 337 + Chương 338 – Chương 339 + Chương 340

Chương 341 + Chương 342 – Chương 343 + Chương 344 – Chương 345

Chương 346 – Chương 347 + Chương 348 – Chương 349 + Chương 350

Chương 351 + Chương 352 – Chương 353 + Chương 354 – Chương 355

Chương 356 – Chương 357 – Chương 358 – Chương 359 + Chương 360

Chương 361 + Chương 362 – Chương 363 + Chương 364 – Chương 365

Chương 366 – Chương 367 + Chương 368 – Chương 369 + Chương 370

Chương 371 + Chương 372 – Chương 373 + Chương 374 – Chương 375

Chương 376 – Chương 377 + Chương 378 – Chương 379 + Chương 380

Chương 381 + Chương 382 – Chương 383 + Chương 384 – Chương 385

Chương 386 – Chương 387 + Chương 388 – Chương 389 + Chương 390

Chương 391 + Chương 392 – Chương 393 + Chương 394 – Chương 395

Chương 396 – Chương 397 + Chương 398 – Chương 399 + Chương 400

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 401 + Chương 402 – Chương 403 + Chương 404 – Chương 405

Chương 406 – Chương 407 + Chương 408 – Chương 409 + Chương 410

Chương 411 + Chương 412 + Chương 413 – Chương 414 + Chương 415

Chương 416 – Chương 417 + Chương 418 – Chương 419 + Chương 420

Chương 421 + Chương 422 – Chương 423 + Chương 424 – Chương 425

Chương 426 – Chương 427 + Chương 428 – Chương 429 + Chương 430

Chương 431 + Chương 432 – Chương 433 + Chương 434 – Chương 435

Chương 436 – Chương 437 + Chương 348 – Chương 439 + Chương 440

Chương 441 + Chương 442 – Chương 443 + Chương 444 – Chương 445

Chương 446 – Chương 447 + Chương 448 – Chương 449 + Chương 450

Chương 451 + Chương 452 – Chương 453 + Chương 454 – Chương 455

Chương 456 – Chương 457 + Chương 458 – Chương 459 + Chương 460

Chương 461 + Chương 462 – Chương 463 + Chương 464 – Chương 465

Chương 466 – Chương 467 + Chương 468 – Chương 469 + Chương 470

Chương 471 + Chương 472 – Chương 473 + Chương 474 – Chương 475

Chương 476 – Chương 477 + Chương 478 – Chương 479 + Chương 480

Chương 481 + Chương 482 – Chương 483 + Chương 484 – Chương 485

Chương 486 – Chương 487 + Chương 488 – Chương 489 + Chương 490

Chương 491 + Chương 492 – Chương 493 + Chương 494 – Chương 495

Chương 496 – Chương 497 + Chương 498 – Chương 499 + Chương 500

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 501 + Chương 502 – Chương 503 + Chương 504 – Chương 505

Chương 506 – Chương 507 + Chương 508 – Chương 509 + Chương 510

Chương 511 + Chương 512 – Chương 513 + Chương 514 – Chương 515

Chương 516 – Chương 517 + Chương 518 – Chương 519 + Chương 520

Chương 521 + Chương 522 – Chương 523 + Chương 524 – Chương 525

Chương 526 – Chương 527 + Chương 528 – Chương 529 + Chương 530

Chương 531 + Chương 532 – Chương 533 + Chương 534 – Chương 535

Chương 536 – Chương 537 + Chương 358 – Chương 539 + Chương 540

Chương 541 + Chương 542 – Chương 543 + Chương 544 – Chương 545

Chương 546 – Chương 547 + Chương 548 – Chương 549 + Chương 550

Chương 555 + Chương 552 – Chương 553 + Chương 554 – Chương 555

Chương 556 – Chương 557 + Chương 558 – Chương 559 + Chương 560

Chương 561 + Chương 562 – Chương 563 + Chương 564 – Chương 565

Chương 566 – Chương 567 + Chương 568 – Chương 569 + Chương 570

Chương 571 + Chương 572 – Chương 573 + Chương 574 – Chương 575

Chương 576 – Chương 577 + Chương 578 – Chương 579 + Chương 580

Chương 581 + Chương 582 – Chương 583 + Chương 584 – Chương 585

Chương 586 – Chương 587 + Chương 588 – Chương 589 + Chương 590

Chương 591 + Chương 592 – Chương 593 + Chương 594 – Chương 595

Chương 596 – Chương 597 + Chương 598 – Chương599 + Chương 600

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 601 + Chương 602 – Chương 603 + Chương 604 – Chương 605

Chương 606 – Chương 607 + Chương 608 – Chương 609 + Chương 610

Chương 611 + Chương 612 – Chương 613 + Chương 614 – Chương 615

Chương 616 – Chương 617 + Chương 618 – Chương 619 + Chương 620

Chương 621 + Chương 622 – Chương 623 + Chương 624 – Chương 625

Chương 626 – Chương 627 + Chương 628 – Chương 629 + Chương 630

Chương 631 + Chương 632 – Chương 633 + Chương 634 – Chương 635

Chương 636 – Chương 637 + Chương 638 – Chương 639 + Chương 640

Chương 641 + Chương 642 – Chương 643 – Chương 644 – Chương 645

Chương 646 – Chương 647 + Chương 648 – Chương 649 + Chương 650

Chương 651 + Chương 652 – Chương 653 + Chương 654 – Chương 655

Chương 656 – Chương 657 + Chương 658 – Chương 659 + Chương 660

Chương 661 + Chương 662 – Chương 663 + Chương 664 – Chương 665

Chương 666 – Chương 667 + Chương 668 – Chương 669 + Chương 670

Chương 671 + Chương 672 – Chương 673 + Chương 674 – Chương 675

Chương 676 – Chương 677 + Chương 678 – Chương 679 + Chương 680

Chương 681 + Chương 682 – Chương 683 + Chương 684 – Chương 685

Chương 686 – Chương 687 + Chương 688 – Chương 689 + Chương 690

Chương 691 + Chương 692 – Chương 693 – Chương 694 – Chương 695

Chương 696 – Chương 697 – Chương 698 – Chương 699 – Chương 700

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 701 – Chương 702 – Chương 703 – Chương 704 – Chương 705

Chương 706 – Chương 707 – Chương 708 – Chương 709 – Chương 710

Chương 711 – Chương 712 – Chương 713 – Chương 714 – Chương 715

Chương 716 – Chương 717 – Chương 718 – Chương 719 – Chương 720

Chương 721 – Chương 722 – Chương 723 – Chương 724 – Chương 725

Chương 726 – Chương 727 – Chương 728 – Chương 729 – Chương 730

Chương 731 – Chương 732 – Chương 733 – Chương 734 – Chương 735

Chương 736 – Chương 737 – Chương 738 – Chương 739 – Chương 740

Chương 741 – Chương 742 – Chương 743 – Chương 744 – Chương 745

Chương 746 – Chương 747 – Chương 748 – Chương 749 – Chương 750

Chương 751 – Chương 752 – Chương 753 – Chương 754 – Chương 755

Chương 756 – Chương 757 – Chương 758 – Chương 759 – Chương 760

Chương 761 – Chương 762 – Chương 763 – Chương 764 – Chương 765

Chương 766 – Chương 767 – Chương 768 – Chương 769 – Chương 770

Chương 771 – Chương 772 – Chương 773 – Chương 774 – Chương 775

Chương 776 – Chương 777 – Chương 778 – Chương 779 – Chương 780

Chương 781 – Chương 782 – Chương 783 – Chương 784 – Chương 785

Chương 786 – Chương 787 – Chương 788 – Chương 789 – Chương 790

Chương 791 – Chương 792 – Chương 793 – Chương 794 – Chương 795

Chương 796 – Chương 797 – Chương 798 – Chương 799 – Chương 800

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 801 – Chương 802 – Chương 803 – Chương 804 – Chương 805

Chương 806 – Chương 807 – Chương 808 – Chương 809 – Chương 810

Chương 811 – Chương 812 – Chương 813 – Chương 814 – Chương 815

Chương 816 – Chương 817 – Chương 818 – Chương 819 – Chương 820

Chương 821 – Chương 822 – Chương 823 – Chương 824 – Chương 825

Chương 826 – Chương 827 – Chương 828 – Chương 829 – Chương 830

Chương 831 – Chương 832 – Chương 833 – Chương 834 – Chương 835

Chương 836 – Chương 837 – Chương 838 – Chương 839 – Chương 840

Chương 841 – Chương 842 – Chương 843 – Chương 844 – Chương 845

Chương 846 – Chương 847 – Chương 848 – Chương 849 – Chương 850

Chương 851 – Chương 852 – Chương 853 – Chương 854 – Chương 855

Chương 856 – Chương 857 – Chương 858 – Chương 859 – Chương 860

Chương 861 – Chương 862 – Chương 863 – Chương 864 – Chương 865

Chương 866 – Chương 867 – Chương 868 – Chương 869 – Chương 878

Chương 871 – Chương 872 – Chương 873 – Chương 874 – Chương 875

Chương 876 – Chương 877 – Chương 878 – Chương 879 – Chương 880

Chương 881 – Chương 882 – Chương 883 – Chương 884 – Chương 885

Chương 886 – Chương 887 – Chương 888 – Chương 889 – Chương 890

Chương 891 – Chương 892 – Chương 893 – Chương 894 – Chương 895

Chương 896 – Chương 897 – Chương 898 – Chương 899 – Chương 900

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 901 – Chương 902 – Chương 903 – Chương 904 – Chương 905

Chương 906 – Chương 907 – Chương 908 – Chương 909 – Chương 910

Chương 911 – Chương 912 – Chương 913 – Chương 914 – Chương 915

Chương 916 – Chương 917 – Chương 918 – Chương 919 – Chương 920

Chương 921 – Chương 922 – Chương 923 – Chương 924 – Chương 925

Chương 926 – Chương 927 – Chương 928 – Chương 929 – Chương 930

Chương 931 – Chương 932 – Chương 933 – Chương 934 – Chương 935

Chương 936 – Chương 937 – Chương 938 – Chương 939 – Chương 940

Chương 941 – Chương 942 – Chương 943 – Chương 944 – Chương 945

Chương 946 – Chương 947 – Chương 948 – Chương 949 – Chương 950

Chương 951 – Chương 952 – Chương 953 – Chương 954 – Chương 955

Chương 956 – Chương 957 – Chương 958 – Chương 959 – Chương 960

Chương 961 – Chương 962 – Chương 963 – Chương 964 – Chương 965

Chương 966 – Chương 967 – Chương 968 – Chương 969 – Chương 970

Chương 971 – Chương 972 – Chương 973 – Chương 974 – Chương 975

Chương 976 – Chương 977 – Chương 978 – Chương 979 – Chương 980

Chương 981 – Chương 982 – Chương 983 – Chương 984 – Chương 985

Chương 986 – Chương 987 – Chương 988 – Chương 989 – Chương 999

Chương 991 – Chương 992 – Chương 993 – Chương 994 – Chương 995

Chương 996 – Chương 997 – Chương 998 – Chương 999 – Chương 1000

(¯`·._.··._.·´¯)

Chương 1001 – Chương 1002 – Chương 1003 – Chương 1004 – Chương 1005

Chương 1006 – Chương 1007 – Chương 1008 – Chương 1009 – Chương 1010

Chương 1011 – Chương 1012 – Chương 1013 – Chương 1014 – Chương 1015

(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-‘´)¸.•’´) «´¨`•..¤  :¤..•´¨`» (¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸)