NHẤT HƯU HÒA THƯỢNG

Status:101/101Đạo diễn:Đang cập nhậtDiễn viên:Nhiều diễn viênThể loại:Phim Hoạt HìnhQuốc gia:Nhật BảnThời lượng:101 TậpNhất Hưu hòa thượng khi còn nhỏ 10 tuổi là 1 trong những chú tiểu hết sức thông minh, trí huệ, lanh lợi, lại vừa tất cả lòng từ bi nhân hậu. độc nhất Hưu thường dùng phương thức "Đối Trị Đáp" hay còn được gọi là "Gậy Ông Đập sống lưng Ông". Tức là khi fan ta hỏi độc nhất vô nhị Hưu điều gì quan trọng nào làm cho được (impossible), thì tốt nhất Hưu cũng vận dụng từ câu hỏi không thể nào làm được của mình mà hỏi lại họ điều quan trọng làm được1-3;https://www.youtube.com/watch?v=GwYthzGrUdQ|4-6;https://www.youtube.com/watch?v=Gk7aNmIzvqU|7-9;https://www.youtube.com/watch?v=liKQU0V6wpg|10-12;https://www.youtube.com/watch?v=AOn29h98rC8|13-15;https://www.youtube.com/watch?v=7OmInGxOX3M|16-18;https://www.youtube.com/watch?v=ScGAUUO_5a0|19-21;https://www.youtube.com/watch?v=wNAkQ9FPoIg|22-24;https://www.youtube.com/watch?v=pyBtx4XR9M0|25-27;https://www.youtube.com/watch?v=-OTO4W5i5wA|28-30;https://www.youtube.com/watch?v=OowNafTK2jE|31-33;https://www.youtube.com/watch?v=KvT0AVQDM30|34-36;https://www.youtube.com/watch?v=_sTUXive-IM|37-39;https://www.youtube.com/watch?v=xOiEzy_nAgY|40-42;https://www.youtube.com/watch?v=P20dE36g9wI|43-45;https://www.youtube.com/watch?v=BSJSglJvnvE|46-48;https://www.youtube.com/watch?v=nbtRvX7faX8|49-52;https://www.youtube.com/watch?v=iznWmX1n8ec|53-56;https://www.youtube.com/watch?v=0S9tB2KVmj4|56-58;https://www.youtube.com/watch?v=gFda-GI9Rs4|58-61;https://www.youtube.com/watch?v=3058A9ag6I4|61-67;https://www.youtube.com/watch?v=BzEEgIlPhyE|68-71;https://www.youtube.com/watch?v=EkDNTAfUuxM|72-73;https://www.youtube.com/watch?v=HkNNDqYole0|74;https://www.youtube.com/watch?v=nyNUMP_oAF0|75;https://www.youtube.com/watch?v=ajJxSpO6CIU|76-78;https://www.youtube.com/watch?v=0CvlrqlgBuE|79-81;https://www.youtube.com/watch?v=0rtWF2sswwY|82-84;https://www.youtube.com/watch?v=shVoYWDmRmo|85-87;https://www.youtube.com/watch?v=RAHnMx80Fvc|88-90;https://www.youtube.com/watch?v=QsJfi-vn7B8|91-93;https://www.youtube.com/watch?v=K63JTkMlo2o|94-96;https://www.youtube.com/watch?v=UTF0r9czsGs|97-99;https://www.youtube.com/watch?v=WPdmF9LkjCg|100-101;https://www.youtube.com/watch?v=NagvUZegqAU|1;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-1/IWZ9BAB7.html|2 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-2/IWZ9BAB9.html|3 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-3/IWZ9BABA.html|4 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-4/IWZ9BABB.html|5 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-5/IWZ9BBIB.html|6 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-6/IWZ9BBIE.html|7 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-7/IWZ9BBIF.html|8 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-8/IWZ9BBW0.html|9 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-9/IWZ9BBWI.html|10 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-10/IWZ9BBWW.html|11 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-11/IWZ9BBWO.html|12 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-12/IWZ9BBWU.html|13 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-13/IWZ9BBWZ.html|14 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-14/IWZ9BBW6.html|15 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-15/IWZ9BBW8.html|16 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-16/IWZ9BBW9.html|17 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-17/IWZ9BBWB.html|18 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-18/IWZ9BBWC.html|19 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-19/IWZ9BBWD.html|20 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-20/IWZ9BBWE.html|21 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-21/IWZ9BBO0.html|22 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-22/IWZ9BBOW.html|23 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-23/IWZ9BBOO.html|24 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-24/IWZ9BBOU.html|25 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-25/IWZ9BBOZ.html|26 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-26/IWZ9BB6O.html|27 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-27/IWZ9BB6U.html|28 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-28/IWZ9BB6Z.html|29 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-29/IWZ9BB66.html|30 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-30/IWZ9BB67.html|31 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-31/IWZ9BB68.html|32 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-32/IWZ9BB69.html|33 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-33/IWZ9BB6A.html|34 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-34/IWZ9BB6B.html|35 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-35/IWZ9BB6C.html|36 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-36/IWZ9BB6D.html|37 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-37/IWZ9BB6E.html|38 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-38/IWZ9BB6F.html|39 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-39/IWZ9BB70.html|40 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-40/IWZ9BB7I.html|41 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-41/IWZ9BB7W.html|42 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-42/IWZ9BB7O.html|43 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-43/IWZ9BB7U.html|44 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-44/IWZ9BB7Z.html|45 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-45/IWZ9BB76.html|46 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-46/IWZ9BB90.html|47 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-47/IWZ9BB9I.html|48 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-48/IWZ9BB9O.html|49 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-49/IWZ9BB9U.html|50 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-50/IWZ9BB9Z.html|51 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-51/IWZ9BB96.html|52 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-52/IWZ9BB97.html|56 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-56/IWZ9BB99.html|58 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-58/IWZ9BB9A.html|61 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-61/IWZ9BB9B.html|64 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-64/IWZ9BB9D.html|67 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-67/IWZ9BB9E.html|71 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-71/IWZ9BB9F.html|73 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-73/IWZ9BBA0.html|74 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-74/IWZ9BBAI.html|75 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-75/IWZ9BBAW.html|76 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-76/IWZ9BBAO.html|77 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-77/IWZ9BBAU.html|78 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-78/IWZ9BBAZ.html|79 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-79/IWZ9BBA6.html|80 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-80/IWZ9BBA7.html|81 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-81/IWZ9BBA8.html|82 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-82/IWZ9BBA9.html|83 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-83/IWZ9BBAA.html|84 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-84/IWZ9BBAB.html|85 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-85/IWZ9BBAD.html|86 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-86/IWZ9BBAE.html|87 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-87/IWZ9BBAF.html|88 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-88/IWZ9BBBI.html|89 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-89/IWZ9BBBO.html|90 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-90/IWZ9BBBU.html|91 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-91/IWZ9BBBZ.html|92 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-92/IWZ9BBB6.html|93 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-93/IWZ9BBB8.html|94 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-94/IWZ9BBB9.html|95 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-95/IWZ9BBBA.html|96 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-96/IWZ9BBBB.html|97 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-97/IWZ9BBBC.html|98 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-98/IWZ9BBBD.html|99 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-99/IWZ9BBBE.html|100 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-100/IWZ9BBBF.html|101 ;http://tv.zing.vn/video/Nhat-Huu-Hoa-Thuong-Tap-101-End/IWZ9BC7D.html|1;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BAB7|2;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BAB9|3;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BABA|4;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BABB|5;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBIB|6;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBIE|7;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBIF|8;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBW0|9;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWI|10;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWW|11;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWO|12;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWU|13;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWZ|14;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBW6|15;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBW8|16;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBW9|17;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWB|18;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWC|19;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWD|20;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBWE|21;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBO0|22;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBOW|23;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBOO|24;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBOU|25;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBOZ|26;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6O|27;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6U|28;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6Z|29;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB66|30;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB67|31;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB68|32;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB69|33;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6A|34;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6B|35;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6C|36;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6D|37;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6E|38;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB6F|39;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB70|40;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB7I|41;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB7W|42;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB7O|43;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB7U|44;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB7Z|45;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB76|46;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB90|47;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9I|48;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9O|49;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9U|50;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9Z|51;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB96|52;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB97|56;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB99|58;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9A|61;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9B|64;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9D|67;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9E|71;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BB9F|73;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBA0|74;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAI|75;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAW|76;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAO|77;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAU|78;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAZ|79;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBA6|80;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBA7|81;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBA8|82;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBA9|83;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAA|84;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAB|85;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAD|86;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAE|87;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBAF|88;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBI|89;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBO|90;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBU|91;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBZ|92;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBB6|93;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBB8|94;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBB9|95;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBA|96;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBB|97;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBC|98;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBD|99;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBE|100;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BBBF|101;http://tv.zing.vn/embed/video/IWZ9BC7D|