Mẫu hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là công cụ pháp luật hữu hiệu nhằm ghi nhấn quyền và nhiệm vụ các phía bên trong giao dịch dân sự. Bài viết dưới đây đang đề cập mang lại mẫu đúng theo đồng dân sự bắt đầu nhất.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng dân sự

*
*
Để gồm đáp án sớm nhất có thể trong lĩnh vực pháp luật dân sự, hotline Tổng đài tứ vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là sự việc thỏa thuận, trao đổi, thống độc nhất vô nhị ý chí của các bên để dành được mục đích là xác lập, chuyển đổi hay xong các quyền và nhiệm vụ dân sự. Hợp đồng dân sự là một bề ngoài của thanh toán dân sự.

Chủ thể giao phối hợp đồng dân sự bao hàm các cá nhân gồm cả công dân vn và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, pháp nhân và hộ gia đình. Các bên đơn vị này phải đáp ứng nhu cầu được điều kiện nhất định.

Mẫu hợp đồng dân sự 

Tùy trực thuộc vào đối tượng trong thanh toán giao dịch dân sự mà sẽ sở hữu được những một số loại hợp đồng dân sự tương ứng như: hợp đồng vay mượn tài sản, vừa lòng đồng đến thuê….Dưới đây là mẫu hòa hợp đồng vì chưng tài sản.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG vay TÀI SẢN

Số: … /…/HĐVTS/VPLSĐMS

Căn cứ …

Căn cứ nhu cầu và kỹ năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … mon … năm 2018, trên … shop chúng tôi gồm có:

Bên cho vay vốn tài sản (sau đây hotline tắt là mặt A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người thay mặt đại diện theo quy định là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

(Trường hợp mặt cho vay gia tài hoặc bên vay tài sản là cá thể thì được ghi như sau):

Họ với tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân sinh …, ngày cấp …/ …/ …, chỗ cấp: …

Nơi đk hộ khẩu thường xuyên trú: …

Chỗ ở hiện nay tại: …

Điện thoại: …

Bên vay mượn tài sản (sau đây call tắt là bên B):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người thay mặt theo quy định là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Hai bên thỏa thuận hợp tác và chấp nhận ký kết hợp đồng vay tài sản với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của vừa lòng đồng

Tài sản vay: …

Chủng các loại tài sản: …

Số lượng tài sản: …

Chất lượng: …

Điều 2. Kỳ hạn

Kỳ hạn vay tài sản theo hòa hợp đồng này là … tháng, kể từ ngày …/ …/ …

Điều 3. Lãi suất

Thời điểm tính lãi suất, tính từ lúc ngày …/ …/ …

Mức lãi suất là: … %/ …

(Thời điểm và mức lãi suất vay gia tài do mặt A và bên B thỏa thuận hợp tác và ghi cụ thể vào hợp đồng. Lãi suất theo thỏa thuận hợp tác không được vượt vượt 20%/năm của khoản chi phí vay, trừ trường hợp cách thức khác có liên quan quy định khác).

Điều 4. Mục đích sử dụng gia sản vay

Tài sản vay mượn được áp dụng cho mục tiêu …

Điều 5. Thời hạn, địa điểm và cách làm giao gia tài vay

Thời hạn mặt A giao gia sản vay cho bên B là: … ngày, tính từ lúc ngày …/ …/ …

Địa điểm bên A giao gia sản vay cho bên B tại: …

Phương thức giao gia sản vay: bên A giao gia sản vay cho bên B thừa nhận một lần hoặc … lần cùng trực tiếp.

Điều 6. Thời hạn, vị trí và cách thức trả gia tài vay

Thời hạn mặt B trả tài sản vay cho bên A là: … ngày, kể từ ngày …/ …/ …

Địa điểm mặt B trả gia tài vay cho mặt A tại: …

Phương thức trả gia tài vay: bên B trả gia sản vay cho mặt A thừa nhận một lần hoặc … lần và trực tiếp.

Điều 7. Quyền sở hữu đối với tài sản vay

Bên B biến hóa chủ sở hữu gia sản vay, kể từ thời điểm được mặt A giao gia tài vay.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của các bên

Quyền, nhiệm vụ của bên A:

Giao tài sản cho bên B đầy đủ, đúng chất lượng, con số theo đúng thời hạn, địa điểm và phương thức đã thỏa thuận hợp tác tại hòa hợp đồng này.

Cung cấp thông tin cần thiết cho mặt B thấu hiểu về tình trạng, tương tự như các khuyết tật của gia sản cho vay mượn (nếu có), lúc giao tài sản cho mặt B.

Kiểm tra việc sử dụng tài sản vay của bên B và gồm quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn trường hợp đã cảnh báo mà mặt B vẫn sử dụng tài sản trái mục đích.

Các quyền, nghĩa vụ khác theo phương tiện của điều khoản (nếu có).

Xem thêm: Tỷ Giá Usd - Tỷ Giá Hối Đoái

Quyền, nghĩa vụ của mặt B:

Trả gia sản vay cho mặt A đầy đủ, đúng chủng loại, hóa học lượng, số lượng theo đúng thời hạn, vị trí và cách làm đã thỏa thuận hợp tác tại đúng theo đồng này.

Trả lãi suất vay vay tài sản cho bên A theo đúng thoả thuận trong phù hợp đồng này.

Các quyền, nghĩa vụ khác theo luật của lao lý (nếu có).

Điều 9. Ngân sách khác

Lệ giá thành công chứng, xác thực hợp đồng này do bên … chịu trách nhiệm tiến hành thanh toán theo đúng quy định của pháp luật.

Chi phí liên quan đến bài toán vận chuyển, đảm bảo an toàn tài sản, … do mặt … chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán theo đúng quy định của pháp luật (Bên A và bên B tự thỏa thuận hợp tác và ghi rõ ràng vào hợp đồng).

Điều 10. Phương thức xử lý tranh chấp

Trong quá trình thực hiện đúng theo đồng, nếu như có vấn đề phát sinh đề nghị giải quyết, thì mặt A và mặt B thực hiện thỏa thuận với thống nhất xử lý kịp thời, hòa hợp tình với hợp lý. Trường hợp bên A và mặt B không thỏa thuận được thì một trong các bên gồm quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo chính sách của pháp luật.

Điều 11. Cam đoan của các bên

Bên A cam đoan:

Thông tin về nhân thân, gia tài cho vay mượn ghi trong đúng theo đồng này là đúng sự thật;

Tài sản giải ngân cho vay thuộc trường vừa lòng được cho vay vốn theo quy định của pháp luật;

Tại thời khắc giao phối hợp đồng này: gia tài cho vay không tồn tại tranh chấp; gia tài cho vay không xẩy ra kê biên để bảo đảm an toàn thi hành án;

Việc giao phối hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không trở nên lừa dối, không xẩy ra ép buộc;

Thực hiện tại đúng và tương đối đầy đủ các thỏa thuận ghi trong vừa lòng đồng này.

Bên B cam đoan:

Những tin tức về nhân thân ghi trong phù hợp đồng này là đúng sự thật;

Đã cẩn thận kỹ, hiểu rõ về tài sản vay trên Điều 1 của hợp đồng này và các sách vở về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có);

Việc giao phối kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không biến thành lừa dối, không biến thành ép buộc;

Thực hiện nay đúng và rất đầy đủ các thỏa thuận hợp tác đã ghi trong đúng theo đồng này.

Điều 12. Những thoả thuận khác

Hai bên đồng ý đã làm rõ quyền, nghĩa vụ, tiện ích hợp pháp của bản thân và hậu quả pháp luật của việc giao phối hợp đồng này.

Bên A và bên B gật đầu đồng ý thực hiện theo như đúng các luật pháp trong vừa lòng đồng này với không nêu thêm đk gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bạn dạng gồm … trang, có mức giá trị pháp lý tương đồng và được giao cho mặt A … bản, mặt B … bản./.