LƯỢNG GIÁC ÔN THI ĐẠI HỌC


Bạn đang xem: Lượng giác ôn thi đại học

A. PHƯƠNG PHÁPhường. GIẢI

I. Phương trình lượng giác cơ bản* cosx = cosα ↔ x = ± α + k2π*
*
* tanx = tanα ↔ x = α + kπ* cotx = cotα ↔ x = α + kπVới k trực thuộc ZII. Pmùi hương trình bậc nhị đối với một hàm số lượng giác* asin2x + bsinx + c = 0. Đặt t = sinx, |t| ≤ 1* acos2x + bcosx + c = 0. Đặt t = cosx, |t| ≤ 1* atan2x + btanx + c = 0. Đặt t = tanx* acot2x + bcotx + c = 0. Đặt t = cotxIII. Phương thơm trình số 1 so với sinx, cosxasinx + bcosx = c (*)Điều khiếu nại tất cả nghiệm: a2 + b2 ≥ c2Cách 1:
*

Cách 2:
*
Cách 3:
*
IV. Phương thơm trình đối xứng: a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0
*
V. Pmùi hương trình đẳng cấp và sang trọng bậc 2 so với sinx, cosxasin2x + bsinxcosx + ccos2x = 0- Xét cosx = 0 ↔ x = π/2 + kπ (k ở trong Z) bao gồm là nghiệm không?- Xét cosx ≠ 0. Chia 2 vế đến cos2x ta thu được pmùi hương trình bậc 2 theo tanx.

Xem thêm: Meo Học Luật Giao Thông Đường Bộ 600 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ Năm 2020

Crúc ý: Nếu là phương trình đẳng cấp bậc k đối với sinx, cosx thì ta xét cosx = 0 và xét cosx ≠ 0 phân tách 2 vế của phương thơm trình cho coskx và ta thu được một phương thơm trình bậc k theo tanxÔn thi Đại học tập môn Toán - Chuyên ổn đề: Pmùi hương trình, Bất pmùi hương trình Đại sốÔn thi Đại học tập môn Toán thù - Chulặng đề: Hình học giải tích trong phương diện phẳng250 câu hỏi trắc nghiệm môn Tân oán lớp 12

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học tập khối A năm 2011Giải pmùi hương trình:c
*
Giải:Điều kiện: sinx # 0. Khi đó:
*
Bài 2: Đại học tập khối B năm 2011Giải pmùi hương trình: sin2x.cosx + sinx.cosx = cos2x + sinx + cosxGiải:
*

Bài 3: Đại học khối hận D năm 2011Giải phương trình:
*
*
(Còn tiếp)
*
Nguyễn Thị Phương