Hóa Đại Cương Đại Học

Học phí: 590,000đ 13 bài giảng Thời lượng: 182 phút Trình độ: Học kỳ 1 / Học kỳ 2

Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của cơ sở lý thuyết hóa học hiện đại, trên cơ sở đó sinh viên có thể học các môn khoa học-kỹ thuật khác có liên quan tới hóa học. Khóa học giúp các kỹ sư, cử nhân tương lai biết cách đặt vấn đề và giải quyết những vấn đề thực tế. Sinh viên sẽ hiểu và vận dụng được các kiến thức về cấu tạo chất ở một trình độ nhất định.

Bạn đang xem: Hóa đại cương đại học

Đối tượng môn học:

- Hóa

- Lý

- Sinh

- Dược

- Thực phẩm

- Nông nghiệp

- Lâm nghiệp

- Thủy, hải sản

- Khoa học vật liệu

- Khoa học môi trường

Điều kiện khóa học:

Các khóa học học trước: Vật lý I, Vật lý II


+ Xem toàn bộ

LỢI ÍCH KHOÁ HỌC


Sinh viên hoàn thành khóa học này có khả năng hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản và cần thiết nhất của cơ sở lý thuyết hóa học hiện đại:

Xây dựng được cấu hình electron của các nguyên tử, hiểu được nguyên tắc xây dựng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và mối liên hệ giữa cấu hình electron của nguyên tử và tính chất của các nguyên tố.Hiểu được hai phương pháp về liên kết hóa học: phương pháp cặp electron liên kết và phương pháp orbital phân tử; giải thích được bản chất các liên kết hóa học, dự đoán được cấu trúc hình học của các phân tử và giải thích được cấu tạo của vật chất.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
13 bài giảng
182 phút
Cấu tạo nguyên tử 5 bài giảng
50 phút
Bài tập Chương 1: Cấu tạo nguyên tử
Học liệu Chương 1: Cấu tạo nguyên tử
Bài 1: Giới thiệu
Vào học 4 phút
Bài 2: Thành phần của nguyên tử
Vào học 4 phút
Bài 3: Khái niệm về cơ học lượng tử Bốn số lượng tử
Vào học 16 phút
Bài 4: Obitan nguyên tử (AO – Atomic Orbital)
Vào học 4 phút
Bài 5: Quy luật phân bố các electron trong nguyên tử
22 phút
Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố khóa học 2 bài giảng
45 phút
Học liệu Chương 2: Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài tập Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Giải bài tập.
Bài 1: Cấu tạo của bảng tuần hoàn
22 phút
Bài 2: Biến thiên tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn
23 phút
Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử 6 bài giảng
87 phút
Học liệu Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
Bài tập Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
Giải bài tập.
Bài 1: Các đặc trưng cơ bản của liên kết hóa học
5 phút
Bài 2: Liên kết ion
4 phút
Bài 3: Phương pháp liên kết hóa trị
16 phút
Bài 4: Công thức Lewis. Thuyết lai hóa
26 phút
Bài 5: Phương pháp orbital phân tử
28 phút
Bài 6: Cấu tạo phân tử
8 phút

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Tiến Sĩ Trần Thị Luyến
*

Quá trình học tập:

- 2013 - 2017: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học

- 2006 - 2008: Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

- 2002 - 2006: Lớp Cử nhân Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chuyên ngành: Hóa học

- 1999 - 2002: Lớp chuyên Văn, trường THPT chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên

Kinh nghiệm giảng dạy:

- Lý thuyết và bài tập Hóa đại cương

- Lý thuyết và bài tập Hóa học I

- Lý thuyết và bài tập Hóa học II

- Lý thuyết và bài tập Hóa vô cơ

- Bài tập Hóa đại cương chương trình tiên tiến (Tiếng Anh)

- Thí nghiệm Hóa đại cương

- Thí nghiệm Hóa vô cơ

- Thí nghiệm Hóa đại cương chương trình tiên tiến (Tiếng Anh)

Giải thưởng:

Quá trình công tác:

- 2007 đến nay: Giảng viên tại Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- 2018: Thực tập ngắn hạn tại Viện Hóa học, Trường Đại học Rostock, CHLB Đức

- 2015: Thực tập ngắn hạn tại Viện Sau đại học về Khoa học Cơ bản và Ứng dụng, Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản

Công trình khoa học:

* Tạp chí chuyên ngành quốc tế (ISI):

1. Luyen T. Tran, Hoang V. Tran, Thu D. Le, Giang L. Bach, Lam D. Tran (2019), Studying Ni(II) Adsorption of Magnetite/Graphene Oxide/Chitosan Nanocomposite, Advances in Polymer Technology, Volume 2019, Article ID 8124351, 9 pages.

2. Nghia Duc Nguyen, Tuan Van Nguyen, Anh Duc Chu, Hoang Vinh Tran,Luyen Thi Tran, Chinh Dang Huynh(2018),A label-free colorimetric sensor based on silver nanoparticles directed to hydrogen peroxide and glucose,Arabian Journal of Chemistry, 11, p. 1134–1143.

3. Thi Luyen Tran, Thi Thuy Nguyen, Thi Thu Huyen Tran, Van Tuan Chu, Quang Thinh Tran, Anh Tuan Mai (2017), Detection of influenza A virus using carbon nanotubes field effect transistor based DNA sensor, Physica E, 93, p. 83–86.

4. Chu T. Xuan, Nguyen T. Thuy, Tran T. Luyen, Tran T. T. Huyen, Mai A. Tuan (2017), Carbon Nanotube Field – Effect Transistor for DNA Sensing, Journal of Electronic Materials, Vol. 46, No. 6, p. 3507–3511.

5. Hoang Vinh Tran, Nghia Duc Nguyen, Benoit Piro, Luyen Thi Tran (2017), Fabrication of A Quinone Containing Layer on Gold Nanoparticles Directed To A Label-Free and Reagentless Electrochemical miRNAs Sensor, Analytical Methods, 9, p. 2696–2702.

6. Thi Luyen Tran, Thi Xuan Chu, Phuc Quan Do, Duc Thanh Pham, Van Vu Quan Trieu, Dang Chinh Huynh and Anh Tuan Mai (2015),In-Channel-Grown Polypyrrole Nanowire for the Detection of DNA Hybridization in an Electrochemical Microfluidic Biosensor, Journal of Nanomaterials, vol. 2015, Article ID 458629, 7 pages.

7. Thi Luyen Tran, Thi Xuan Chu, Dang Chinh Huynh, Duc Thanh Pham, Thi Hoai Thuong Luu, Anh Tuan Mai (2014), Effective immobilization of DNA for development of polypyrrole nanowires based biosensor, Applied Surface Science, 314, p. 260-265.

* Tạp chí chuyên ngành quốc tế (Scopus):

* Tạp chí chuyên ngành quốc gia:

1. Trần Thị Luyến, Trần Quang Thịnh, Trần Vĩnh Hoàng, Mai Anh Tuấn (2018), Phát triển cảm biến miễn dịch điện hóa trên cơ sở kháng thể IgY chiết xuất từ trứng gà ứng dụng trong phát hiện nhanh virus Newcastle, Vietnam Journal of Analytical Sciences, 23 (4), p. 305-311, ISSN: 0868-3224.

2. Trần Thị Luyến, Trần Quang Thịnh, Trần Vĩnh Hoàng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Mai Anh Tuấn (2018), Nghiên cứu chế tạo cảm biến miễn dịch điện hóa sử dụng kháng thể IgY chiết xuất trực tiếp từ trứng gà làm phần tử dò ứng dụng trong phát hiện virus Newcastle, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi: Natural Sciences and Technology, 34 (2), p. 62-68, ISSN: 2588-1140.

3. Trần Thị Thu Huyền, Đặng Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Luyến, Nguyễn Thị Lan (2018), Xác định bậc và cơ chế của phản ứng oxy hóa hoàn toàn m-xylen trên xúc tác perovskit LaMnO3, Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi: Natural Sciences and Technology, 34 (3), p. 17-22, ISSN: 2588-1140.

4. Đặng Thị Minh Huệ, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Văn Châu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Luyến, Trần Vĩnh Hoàng, Huỳnh Đăng Chính (2018), Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của hệ vật liệu nanocomposite xCoFe2O4/(1-x)TiO2-5%La, ứng dụng làm chất xúc tác quang phân hủy chất màu hữu cơ trong vùng ánh sáng nhìn thấy, Vietnam Journal of Chemistry, 56(6E2), p. 8-12, ISSN: 0866-7144.

5. Lưu Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thu Huyền, Trần Thị Luyến, Nguyễn Ngọc Trung, Phan Trung Nghĩa, Tạ Ngọc Dũng, Huỳnh Đăng Chính, Võ Thạch Sơn (2018), Khảo sát các thông số ảnh hưởng đến hiệu suất chiết chất màu Anthocyanin trong quả dâu tằm nhằm ứng dụng làm chất màu nhạy sáng cho pin mặt trời nhạy màu (DSSCs), Công nghiệp Hóa chất, 11, p. 38-42, ISSN: 1859-4077.

6. Trần Thị Thu Huyền, Trần Thị Luyến, Nguyễn Thị Tuyết Mai (2017), Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng oxy hóa hoàn toàn m-xylen trên các xúc tác perovskit La0,7Sr0,3BO3 (B = Mn, Fe, Ni), Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi: Natural Sciences and Technology, 33 (4), p. 79-84, ISSN: 2588-1140.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Quốc Trường "Về Nhà Đi Con", Quốc Trường Là Ai

7. Tran Thi Luyen, Chu Thi Xuan, Huynh Dang Chinh, Mai Anh Tuan (2015), Development of electrochemical biosensors integrated with microchambers for DNA detection, Vietnam Journal of Chemistry, 53(6e4), p. 169-173, ISSN: 0866-7144.

8.Luu Thi Hoai Thuong, Tran Thi Luyen, Pham Duc Thanh, Trieu Van Vu Quan, Pham Van Tong, Ta Thi Nhat Anh, Chu Thi Xuan, Mai Anh Tuan (2015),Fabrication of PDMS-based Microfluidic Devices Toward Biomedical Applications,Vietnam Journal of Science and Technology at Technical Universities,105A, p. 38 - 42, ISSN:2354 - 1083.

9. Trần Thị Luyến, Huỳnh Đăng Chính, Phan Trung Nghĩa, Đỗ Phúc Quân, Chu Thị Xuân, Mai Anh Tuấn (2014), Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện hóa trong tổng hợp dây nano polypyrrole định hướng ứng dụng trong cảm biến sinh học, Vietnam Journal of Chemistry, 52(5A), p. 61-65, ISSN: 0866-7144.

10. Trần Thị Luyến, Chu Thị Xuân, Phạm Đức Thành, Huỳnh Đăng Chính,Mai Anh Tuấn (2014), Cố định trực tiếp ADN lên cảm biến sinh học trên cơ sở dây nano polypyrrole, Vietnam Journal of Science and Technology, 52(3B), p. 166 – 173, ISSN: 0866 708X.

11. Trần Thị Thu Huyền, Trần Thị Luyến, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú (2009), Tổng hợp, đặc trưng và tính chất xúc tác của các perovskit La0,7Sr0,3BO3 (B = Mn, Fe, Ni), Vietnam Journal of Chemistry, 47(2A), p. 14-18, ISSN: 0866-7144.

12. Trần Thị Thu Huyền, Trần Thị Luyến, Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Hữu Phú (2009), The preparation and catalytic properties of La1-xSrxMnO3 (x = 0; 0.2; 0.4) perovskites in oxidation of m-xylen, Vietnam Journal of Science and Technology Technical Universities, 72A, p. 52-56, ISSN: 0868-3980.

* Hội thảo quốc gia/quốc tế:

1. Tran Vinh Hoang, Nguyen Van Tuan, Chu Duc Anh, Nguyen Duc Nghia, Tran Thi Luyen, Huynh Dang Chinh (2017), Synthesis and characterization of a highly peroxidase-like catalytic activity of doped graphene quantum dots toward a colorimetric sensor for human urine glucose detection, Proceeding of the 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials (ASAM-6), Hanoi, Vietnam, p. 146-151, ISBN: 978-604-913-603-0.

3. Trần Thị Luyến, Chu Thị Xuân, Đỗ Phúc Quân, Phạm Đức Thành, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Quang Long, Huỳnh Đăng Chính, Mai Anh Tuấn (2015), Thiết kế chế tạo cảm biến điện hóa vi dòng chảy tích hợp điện cực giả so sánh để chế tạo dây nano polypyrrole nhằm cố định ADN, The 9th National Conference onSolid State Physics andMaterials Science (SPMS2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, p. 460-463, ISBN: 978-604-938-722-7.

4. Nguyễn Thị Thuỷ, Trần Thị Luyến, Nguyễn Đức Chiến, Mai Anh Tuấn (2015), Khảo sát ảnh hưởng của kênh dẫn trong chế tạo CNTFET, The 9th National Conference onSolid State Physics andMaterials Science (SPMS2015), Ho Chi Minh City, Vietnam, p. 572-575, ISBN: 978-604-938-722-7.

6. Tran Thi Luyen, Huynh Dang Chinh, Pham Duc Thanh, Chu Thi Xuan, Mai Anh Tuan (2014), Label-free electrochemical biosensor based on polypyrrole nanowires, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014), Ha Long City, Vietnam, p. 377.

7. Trieu Van Vu Quan, Tran Thi Luyen, Vu Duy Hai, Tong Duy Hien, Mai Anh Tuan (2014), Development of a portable data acquisition device for electrochemical biosensor application, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), Hanoi, Vietnam, p. 71-75, ISBN: 978-604-911-946-0.

8. Luu Thi Hoai Thuong, Tran Thi Luyen, Do Phuc Quan, Pham Duc Thanh, Pham Thi Kim Thanh, Chu Thi Xuan, Mai Anh Tuan (2014), Design and fabrication of microfluidic biosensor composed of a PDMS microchannel and three electrode platform for electrochemical measurement, The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), Hanoi, Vietnam, p. 254-260, ISBN: 978-604-911-946-0.

9. Trần Thị Luyến, Lưu Thị Hoài Thương, Chu Thị Xuân, Phạm Đức Thành, Huỳnh Đăng Chính, Mai Anh Tuấn (2013), Cố định trực tiếp ADN lên cảm biến sinh học trên cơ sở dây nano Polypyrrole, The 8th National Conference onSolid State Physics andMaterials Science (SPMS2013), Thai Nguyen City, Vietnam.