Giáo Trình Marketing Dịch Vụ

một số loại Sản Phẩm: SÁCH tởm TẾ giá chỉ Bán: 0 VNĐ Trọng lượng: 500 gr Kích Thước: 16X24 Hình Thức: Bìa Mềm Số Trang: 734 Năm Xuất Bản: 2018 Số lượng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi

SÁCH GIÁO TRÌNH marketing DỊCH VỤ (ĐẠI HỌC tởm TẾ QUỐC DÂN)

Cuốn sách giáo trình sale dịch vụ được xuất bạn dạng với mục tiêu hỗ trợ những kiến thức nền tảng gốc rễ ứng dụng marketing trong marketing dịch vụ.

Bạn đang xem: Giáo trình marketing dịch vụ

Kim chỉ nan marketing về sản phẩm, thì sản phẩm có thể được phân thành sản phẩm mặt hàng hóa, sản phẩm dịch vụ và ý tưởng, cùng trong độ lớn giáo trình này, dịch vụ được nhìn nhận vớ tư giải pháp một sản phẩm độc lập – những sản phẩm vô hình tuy vậy vô cùng cần thiết cho phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa ở tại mức cao. Những chiến lược và công cụ sale được ứng dụng trong nghành dịch vụ, vị vậy cũng có thể có những đặc thù cơ bạn dạng mà marketing với các sản phẩm hàng hóa khó có thể áp dụng.

Cuốn sách sale dịch vụ giành riêng cho đối tượng là các sinh viên cùng học viên đang theo học các ngành marketing, quản lí trị sale tại các trường đh và cđ trên toàn quốc. Kề bên đó, những nhà nghiên cứu, các cơ quan thống trị quá trình đáp ứng và chất lượng dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cũng rất có thể sử dụng để có những định hướng tốt nhất cho vận động nghiên cứu vãn và thực thi dịch vụ đáp ứng của mình.

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG quan liêu VỀ marketing DỊCH VỤ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ marketing DỊCH VỤ

1. VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ vào NỀN kinh TẾ

2. KHÁI NIỆM VẢ PHÂN LOẠI DỊCH VỤ

3. HỆ THỐNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ HỆ THỐNG kinh doanh DỊCH VỤ

4. KHÁI NIỆM VỀ kinh doanh DỊCH VỤ

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CƠ SỞ RA QUYẾT ĐỊNH marketing DỊCH VỤ

CHƯƠNG 2: HÀNH VI KHÁCH HÀNG

1. KHÁI QUÁT VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG DỊCH VỤ

2. QUÁ TRÌNH KHÁCH HÀNG RA QUYẾT ĐỊNH cài đặt DỊCH VỤ

3. SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG ĐỂ THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ

4. SỰ HÀI LÒNG, QUẢN TRỊ quan HỆ KHÁCH HÀNG VÀ TẠO LẬP LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG TRONG sale DỊCH VỤ

CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG

1. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

2. ĐỊNH VỊ

3. SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH VỊ DỊCH VỤ

4. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA ĐỊNH VỊ

CHƯƠNG 4: CÂN BẰNG CUNG – CẦU VÀ QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

1. CÂN BẰNG CUNG CẦU VỀ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

2. QUẢN LÝ HIỆU SUẤT TRONG kinh doanh DỊCH VỤ

PHẦN 3: CÁC CÔNG CỤ sale DỊCH VỤ

CHƯƠNG 5: QUYẾT ĐỊNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ

1. TỔNG quan VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ

2. QUYẾT ĐỊNH ĐẶC CHƯNG CỦA DỊCH VỤ

3. QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

4. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MỚI

5. QUYẾT ĐỊNH THƯƠNG HIỆU DỊCH VỤ

6.

Xem thêm: Lãi Suất Ngân Hàng Lienvietpostbank Mới Nhất Tháng 10/2021, Lãi Suất Tiết Kiệm Ngân Hàng Lienvietpostbank

KẾ HOẠCH HÓA DỊCH VỤ

CHƯƠNG 6: QUYẾT ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ

1. ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ

2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ

3. MỐI quan tiền HỆ GIỮA GIÁ CẢ VÀ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ

4. QUẢN TRỊ GIÁ DỊCH VỤ

CHƯƠNG 7: QUYẾT ĐỊNH PHÂN PHỐI DỊCH VỤ

1. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN PHỐI DỊCH VỤ

2. QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI DỊCH VỤ

3. QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊA ĐIỂM

4. QUYẾT ĐỊNH VỀ THƠI GIAN CUNG ỨNG DỊCH VỤ

5. SỬ DỤNG TRUNG GIAN trong PHÂN PHỐI DỊCH VỤ

6. VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ vào PHÂN PHỐI DỊCH VỤ

CHƯƠNG 8: QUYẾT ĐỊNH TRUYỀN THÔNG DỊCH VỤ

1. KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN THÔNG AMRKETING TRONG kinh doanh DỊCH VỤ

2. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG DỊCH VỤ

3. NHỮNG THÁCH THỨC trong TRUYỀN THÔNG DỊCH VỤ

CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐỊNH QUY TRÌNH DỊCH VỤ

1. TỔNG quan liêu VỀ QUY TRÌNH DỊCH VỤ

2. XÂY DỰNG QUY TRÌNH DỊCH VỤ

3. THIẾT KẾ LẠI QUY TRÌNH DỊCH VỤ

4. QUẢN TRỊ HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG vào QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC VỚI DỊCH VỤ

CHƯƠNG 10: QUYẾT ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT

1. KHÁI QUÁT VỀ MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT

2. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT TỚI KHÁCH HÀNG

3. QUYẾT ĐỊNH LIÊN quan ĐẾN MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT

4. THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG VẬT CHẤT

CHƯƠNG 11: QUYẾT ĐỊNH VỀ YẾU TỐ nhỏ NGƯỜI

1. VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SỰ THÀNH CÔNG CỦA HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ