Cách tính bán kính biểu đồ tròn

IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard()window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");function showWeather()window.open("http://www.vnmedia.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");function showGoldPrice()window.open("http://www.vnmedia.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");function showMoneyRate()window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");function showBigInfo(zonename)window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoP.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");function showStock()myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0"); function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var thủ thuật = number.length % 3;var đầu ra = (mod > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i Tính cơ cấu tổ chức (%) cùng quy mô nửa đường kính đường tròn (Địa lý)
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tính tổ chức cơ cấu (%) và quy mô bán kính đường tròn (Địa lý)

 

Tính cơ cấu (%) với quy mô (Địa lý): của các đối tượng người tiêu dùng qua 2, 3 năm (địa điểm)…trở lên, bảng số liệu ở cực hiếm tuyệt đối, thực hiện như sau:+ bước 1:  Tính tỉ lệ thành phần % của từng nguyên tố như sau:

*

+ cách 2: Tính cung cấp kính hình tròn để thể hiện tương quan về qui mô của đối tượng người dùng theo giải pháp sau:– hotline giá trị của năm thứ 1 ứng với hình trụ có diện tích S1 và buôn bán kính R1 (tùy ý 1, 2, 3cm)Ta có công thức tính tương quan bán kính của hình tròn qua các năm (địa điểm) như sau:

 

*

– điện thoại tư vấn giá trị của năm thứ 2 ứng với hình trụ có diện tích S2 và chào bán kính R2– gọi giá trị của năm thứ 3 ứng với hình tròn có diện tích S3 và phân phối kính R3– gọi giá trị của năm thứ ứng với hình tròn trụ có diện tích Sn và bán kính Rn

*