BỎ VIỀN TEXTBOX TRONG WORD 2010

Với chính sách mặc định của Word thì khi chúng ta chèn Text box thì sẽ lộ diện đường viền bao phủ ô Text box đó, và mặt đường viền này rất có thể không bắt buộc thiết. Để xóa mặt đường viền phủ quanh Text box trong Word các bạn làm theo công việc sau.

Việc chèn Text box trong văn bản Word là 1 trong những việc hết sức phổ biến, tốt nhất là khi bạn làm một hồ nước sơ tin tức cá nhân, lúc đó các ô text box này có thể chấp nhận được bạn chèn vào ảnh hồ sơ hay là một thông tin nào kia của bạn. Mặc dù đường viền bao bọc ô Textbox trở lên trên thừa, vậy làm cho sao vứt bỏ đường viền này?

*

Lúc này các bạn chèn text box vào văn bạn dạng bằng biện pháp chọn Insert > Text Box:

*

Và tác dụng là con đường viền vẫn được bỏ đi:

*

Với Word 2007

Bước 1: chúng ta vào Office Button > Word Options:

*

Bước 2: chúng ta vào tab Advanced rồi vứt dấu tích sinh sống mục Automaticallly Creat … cùng nhấn OK

*

Lúc này chúng ta chèn text box vào văn phiên bản bằng giải pháp chọn Insert > Text Box > Draw Text Box:

*

Và kết quả sau lúc chèn text box:

*

Với Word 2013

Bước 1 : chúng ta vào File > Options:

*

Bước 2 : bạn vào tab Advanced rồi bỏ dấu tích làm việc mục Automaticallly Creat … cùng nhấn OK

*

Lúc này bạn chèn text box vào văn bản bằng phương pháp chọn Insert > Text Box > Draw Text Box:

*

Và kết quả sau lúc chèn text box:

*

Thực hiện nay theo các thao tác làm việc trên đây là bạn đã hiểu cách thức xóa mặt đường viền phủ quanh Text Box vào Word rồi đó. Với thủ thuật này các bạn sẽ có thể chèn vào hồ sơ hay report của mình một ô text box ở cơ chế đơn giản rộng và chúng ta có thể tùy chỉnh ô text box này theo ý mình.

https://padinno.com/xoa-duong-vien-bao-quanh-text-box-trong-word-1955n.aspx ngoại trừ ra, khi sử dụng Text boundaries vào word, chúng ta cũng sẽ gặp khó chịu bỏi hầu hết đường viền xung quanh, hãy bỏ chính sách Text boundaries vào Word đi và các bạn sẽ không còn chạm mặt rắc rối nữa.