Bài Tập Cung Cầu Kinh Tế Vi Mô

c.Tồn tại vì nhu cầu của con người không thể được thoả mãn với các nguồn lực hiện có

d. Không phải điều nào ở trên

Câu 2: Khi các nhà kinh tế sử dụng từ “cận biên” họ ám chỉ

a.Vừa đủ

b.Không quan trọng

c.Đường biên

d.Bổ sung

Câu 3: Chi phí cơ hội có thể được học đại học bao hàm:

a.Lương mà bạn có thể kiếm được nếu không đi học

b.Tiền chi phí cho sách giáo khoa

c.Tiền chi cho ăn uống

d.Tiền học phí

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CUNG CẦU

Câu hỏi lựa chọn

Câu 1: Nếu giá hàng hoá A tăng lên gây ra sự dịch chuyển đường cầu đối với hàng hoá B về phía bên trái khi:

a.A và B là hàng hoá bổ sung trong tiêu dùng

b.A và B là hàng hoá thay thế trong tiêu dùng

c. A và B là hàng hoá thay thế trong sản xuất

d.B là hàng hoá thông thường

Câu 2: Lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua phụ thuộc vào :

a.Giá hàng hoá b.Thị hiếu người tiêu dùng

c.Giá của hàng hoá thay thế d.Thu nhập người tiêu dùng

Câu 3: Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường cầu đối với thịt bò:

a.Giá hàng hoá thay thế cho thịt bò tăng lên

b.Giá thịt bò giảm

c.Thị hiếu đối với thịt bò thay đổi

d.Thu nhập của người tiêu dùng tăng lên

Câu 4: Chi phí đầu vào để sản xuất hàng hoá X tăng lên sẽ làm cho :

a.Đường cầu dịch chuyển lên trên

b.Đường cung dịch chuyển lên trên

c.Cả đường cung và đường cầu đều dịch chuyển lên trên

d. Đường cung dịch chuyển xuống dưới

Câu 5: Điều gì chắc chắn sẽ gây ra sự gia tăng của giá cân bằng

a.Cả cung và cầu đều tăng

b.Cả cung và cầu đều giảm

c.Sự tăng lên của cầu kết hợp với sự giảm xuống của cung

d.Sự giảm xuống của cầu kết hợp với sự tăng lên của cung

Câu 6: Nếu A và B là 2 hàng hoá bổ sung trong tiêu dùng và khi giá đầu vào để sản xuất hàng hoá A giảm thì giá của

a. A và B đều tăng b. A và B đều giảm

c.A tăng và B giảm d.A giảm và B không đổi

Câu 7:Nếu giá của một hàng hoá hiện đang ở trên mức giá cân bằng thị trường chúng ta có thể kết luận rằng

a.Thị trường dư thừa hàng hoá và giá tăng

b.Thị trường đang thiếu hụt hàng hoá và giá tăng

c. Thị trường dư thừa hàng hoá và giá giảm

d.Giá sẽ giữ nguyên ở mức trên cân bằng thị trường cho đến khi Chính phủ can thiệp

Câu 8:Hàm số cầu cuả một hàng hoá là tương quan giữa:

a. Lượng cầu hàng hoá đó với tổng hữu dụng

b. Lượng cầu hàng hoá đó với giá cả của nó

c. Lượng cầu hàng hoá đó với tổng chi tiêu của người tiêu dùng

d. Lượng cầu hàng hoá đó với tổng tổng doanh thu của người bán

Câu 9:Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên (các nhân tố khác không đổi), cầu của hàng hoá bình thường sẽ :

a.Tăng b.Giảm

c.Không đổi d. Cả 3 đều đúng

Câu 10:Khi thu nhập của người tiêu dùng giảm, cầu về gạo chất lượng kém tăng vì nó là:

a.Sản phẩm thiết yếu b.Sản phẩm bình thường

c.Sản phẩm cấp thấp d.Cả 3 đều sai

Câu 11:Khi giá của hàng hoá thay thế của hàng hoá X giảm, cầu về X sẽ:

a. Giảm b. Không đổi

c.Tăng d.Không thể xác định

Câu 12:Nhân tố nào sau đây phải thay đổi thì mới vẽ được đường cung của một hàng hoá:

a.Trình độ công nghệ được áp dụng vào sản xuất hàng hoá đó.

Bạn đang xem: Bài tập cung cầu kinh tế vi mô

b.Giá cả của hàng hoá đó

c.Giá cả của các yếu tố sản xuất dùng để sản xuất hàng hoá đó

d. Điều kiện tự nhiên của sản xuất

Câu 13: Giá tối đa do Nhà nước ấn định đối với hàng thiết yếu là:

a.Giá cao hơn giá cân bằng cung cầu

b.Giá cao nhất của hàng hoá đó vào một thời điểm trong năm

c.Giá có lợi nhuận cao nhất cho người bán

d.Giá thấp hơn giá cân bằng cung cầu

Câu 14:Nhà nước áp dụng giá tối thiểu đối với một hàng hoá khi:

a.Có quá nhiều xí nghiệp rời bỏ ngành

b.Có sự thiếu hụt hàng hoá trên thị trường

c.Có sự dư thừa khá lớn hàng hoá

d.Nhu cầu về hàng hoá đó tăng quá nhanh

Câu 15: Đường cung về bánh Trung thu dịch chuyển sang trái.

Xem thêm: Xem Phim Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Ở Bạn Thân Phần 2 Tạp 8 Vietsub

Nguyên nhân của sự dịch chuyển này là:

a.Giá bánh trung thu tăng lên 20%

b.Giá bột, đường, trứng... tăng lên 10%

c.Công nghệ nhào bột và nướng bánh mới được cải tiến

d. Thu nhập của dân cư tăng lên

Câu 16. Nếu giá bánh mì là 2000 đồng / một ổ và giá bánh bao tăng lên 25%(cũng tại một thị trường ) bạn sẽ nghĩ :

a.Giá bánh mỳ sẽ giảm

b.Số lượng bánh bao bán sẽ tăng

c.Số lượng bánh mỳ bán sẽ tăng

d.Không điều nào ở trên

e. câu a,b,c đều đúng

Câu 17. Cầu đối với sản phẩm A cho bởi P=75-6Q và cung được xác định bởi P=35+2Q. Giá cân bằng sản phẩm X sẽ là :

a.5 b.10

d.40 e.Không câu nào đúng

Câu 18.Nếu lượng cung của một hàng hoá gia tăng trên thị trường, chúng ta kết luận rằng:

a.Đã có thêm công ty gia nhập thị trường

b.Giá hàng hoá tăng

c.Giá đầu vào giảm

d. Lượng cầu đã tăng.

BÀI TẬP

Bài 1: Hàm cầu có dạng: P= -1/10Q + 40. Có 10 người bán trên Thị trường có hàm cung như nhau và có dạng P= 10q –60 .

a. Xác định giá và lượng cân bằng thị trường

b. Giả định chính phủ đánh thuế T= 10đ/1sp thì giá và lượng cân bằng thay đổi như thế nào. Mỗi người chịu mức thuế bao nhiêu?

Bài 2: Hàm cầu thị trường có dạng P= -1/2Q +200

Hàm cung thị trường có dạng P = Q –100

a. Xác định giá và sản lượng cân bằng

b. Xác định thặng dư tiêu dùng

c. Nếu chi phí sản xuất tăng làm cho cung giảm 30 đơn vị tại mỗi mức giá.Giá và lượng cân bằng mới là bao nhiêu?

d. Nếu chính phủ định giá P=140 đối với sản phẩm và hứa sẽ mua hết số lượng hàng hoá dư thừa thì số lượng phải mua và số tiền phải chi là bao nhiêu?